O firmie

EKOCOMP Sp. z o.o. jest firmą oferującą kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie:

 • Opracowania analizy potrzeb klientów.
 • Świadczenia usług w zakresie doradztwa technicznego.
 • Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla instalacji urządzeń elektroenergetycznych oraz instalacji układów pomiarów i automatyki.
 • Systemów cyfrowych dla potrzeb automatyki, oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wraz z ich oprogramowaniem.
 • Prowadzenia kompletacji i dostaw 'pod klucz' urządzeń PiA i elektroenergetycznych.
 • Dostawy specjalizowanych systemów komputerowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta (sprzęt komputerowy + oprogramowanie).
 • Prowadzenie prac montażowych, instalacyjnych i rozruchowych.
 • Prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 • Montażu prefabrykatów (tablic i szaf PiA, RSN, RNN).
 • Prowadzenia działalności handlowej (eksport i import towarów i usług).

Naszą podstawową działalnością są prace montażowe w obiektach gospodarki wodnej i ściekowej. Firma bierze udział w realizacji nowych, jak i modernizacji już istniejących obiektów.
W przypadku modernizacji spółka podejmuje się nie tylko automatyzacji procesu, ale także optymalizacji technologii pod względem zmniejszenia jej materiałochłonności, energochłonności oraz uciążliwości dla środowiska. Opierając się na sprzęcie najwyższej jakości, sprawdzonym w wielu instalacjach oraz korzystając z udostępnionych przez firmy partnerskie najnowszych technologii, EKOCOMP oferuje również kompletne obiekty dla wielu gałęzi gospodarki, w tym m.in. dla:

 • administracji i zarządzania
 • przetwórstwa rolno-spożywczego
 • przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego
 • przemysłu farmaceutycznego
 • przemysłu chemii organicznej
 • przemysłu energetycznego
 • gospodarki wodno ściekowej, ochrony wody i powietrza.

Na szczególną uwagę zasługują obiekty związane z ochroną środowiska w tym:

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zakłady (Stacje) Uzdatniania Wody
 • Systemy pomiarów i automatyki dla elektrowni i elektrociepłowni
 • Pomiary przepływu w instalacjach przemysłowych

   Tylko dla wymienionych gałęzi przemysłu wysoko kwalifikowani specjaliści EKOCOMPU zrealizowali w ciągu dwudziestu lat działalności firmy ponad sto obiektów tego typu.