Doświadczenie

Efekt doświadczenia pokazuje, że jeżeli dana firma zwiększa doświadczenie, daje to jej przewagę kosztową nad innymi firmami o mniejszym doświadczeniu. Ponadto przyczynia się do usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem, co nie jest bez znaczenia, zwłaszcza gdy wzrasta przedsiębiorstwo i coraz trudniej jest nim zarządzać. Wykorzystanie doświadczenia jako źródła przewagi konkurencyjnej wymaga od przedsiębiorstwa skoncentrowania uwagi na wielkości produkcji oraz poziomie kosztów.

Pracownicy Spółki EKOCOMP posiadają wieloletnie doświadczenie tak w projektowaniu, jak i w montażu oraz rozruchu obiektów o różnym stopniu trudności wykonania.

EKOCOMP jest firmą wykonującą pełny zakres prac wyłącznie własnymi siłami, specjalizując się w kompleksowej realizacji 'pod klucz' (projekt, dostawy, montaż, uruchomienie, szkolenia, serwis) systemów automatyki i instalacji elektroenergetycznych dla obiektów przemysłowych.

W okresie osiemnastu lat istnienia EKOCOMP zaprojektował i wdrożył kompleksowe instalacje pomiarów i automatyki oraz elektroenergetyczne dla ponad stu obiektów na terenie całej Polski. Znaczna część tych obiektów wyposażona jest w nowoczesne komputerowe systemy sterowania i wizualizacji. EKOCOMP, jako pierwszy w Polsce, zrealizował instalację kompleksowego zabezpieczenia instalacji pomiarów i automatyki oczyszczalni ścieków przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami z wyładowań atmosferycznych.

W rozwiązaniach automatyki stosowane są wyłącznie legalnie nabyte, licencjonowane oprogramowania systemów komputerowych. EKOCOMP, po zapoznaniu się z potrzebami i specyfiką obiektu oferuje dostarczenie sieciowych systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie i prowadzenie procesu technologicznego.

Proponowane przez EKOCOMP komputery przeznaczone są do pracy ciągłej (24 godziny na dobę) w okresie wieloletnim, mające także odpowiednią moc obliczeniową do obsługi sieci przemysłowych lokalnych i zdalnych.
Urządzenia te, montowane w krajach zachodnich charakteryzują się najwyższymi współczynnikami niezawodności, są bazą działania firmy - dając gwarancje jakości i trwałości eksploatacyjnej w realizowanych obiektach.