Klienci

Współpraca partnerska dla spółki Ekocomp jest jednym z najważniejszych elementów działania i rozwoju firmy. Opieramy ją na:

  • wyszukiwaniu partnerów do wspólnego realizowania nowych zadań, ponieważEkocomp występuje przeważnie jako podwykonawca części robót
  • współdziałaniu z już sprawdzonymi partnerami, generalnymi realizatorami inwestycji
  • pozostawaniu w stałych kontaktach z biurami technologicznymi
  • współpracy z dostawcami urządzeń i materiałów

Ekocomp nie jest związany umową wyłączności na współpracę z żadną firmą, dlatego mamy możliwość kooperowania ze wszystkimi firmami występującymi w przetargach jako generalny wykonawca.

Zdobyte wieloletnie i sprawdzone doświadczenie spółki z zakresu różnorodnych technologii jest bardzo ważnym czynnikiem do wyrażania chęci współpracy ze strony biur technologicznych ,przy doborze i ustalaniu zakresu prac branż pomiarów i automatyki oraz elektroenergetyki.
Doświadczenia podczas montażów i prac rozruchowych przyczyniły się do selekcji dostawców aparatury i dostawców materiałów.